Training

Al tijdens haar werk in de kinderpsychiatrie was Diana Ewouds bezig om trainingen aan medewerkers te ontwikkelen en te geven. Deze koers is tijdens het werken bij Bureau Jeugdzorg ongewijzigd. Naast functiescholing bij Bureau Jeugdzorg Utrecht en de Gereformeerde Jeugdzorg, traint zij gezinsvoogden om te werken met de Delta methodiek (januari 2009 opleiding afgerond bij Adviesburo van Montfoort).

Altijd geinspireerd om ervaring en methodiek te koppelen en het enthousiasme over te brengen voor het werken in de Jeugdzorg. Communicatie is heel belangrijk, transparant zijn een must, dat kun je ook verwachten in de trainingen. De trainingen kunnen op maat worden gemaakt, passend bij de leerbehoefte van de deelnemers of de organisatie.